ริ้วรอยบนใบหน้า เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รบกวนใจใครหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย โดยเฉพาะริ้วรอยแห่งวัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถชะลอการเกิดริ้วรอยได้ถ้ารู้จักการป้องกันริ้วรอยบนใบหน้า
สาเหตุของการเกิดริ้วรอย
* ปัจจัยภายใน เช่น กรรมพันธุ์ อายุ
* ปัจจัยภายนอก เช่น แสงแดด มลภาวะ สุรา บุหรี่ และอื่น ๆ
ริ้วรอยบนใบหน้า ป้องกันได้อย่างไร
การป้องกันริ้วรอยบนใบหน้าเพื่อชะลอให้เกิดช้าลง สามารถทำได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดริ้วรอย หากเป็นปัจจัยภายในอาจหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ปัจจัยภายนอกนั้นสามารถทำได้โดย
* หลีกเลี่ยงแสงแดด
* หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่
* ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ไม่เครียด
* ไม่นอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลานาน